AKC ID CONSULTING

IS GESPECIALISEERD IN HET OPLOSSEN VAN VRAAGSTUKKEN OP HET GEBIED VAN IDENTITEITEN, PERSOONSGEGEVENS, DATA EN PRIVACY.

  

ZORGVULDIG OMGAAN MET PERSOONSGEGEVENS

AKC ID Consulting B.V. adviseert bedrijven, instellingen en overheden om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Dat de wereld snel verandert weet iedereen als gekeken wordt naar technologische ontwikkelingen en de mogelijkheden die er momenteel zijn. Het bijzondere is dat over identiteit gerelateerde vraagstukken weinig wordt stilgestaan. Dat is bijzonder!

Als ik als consument online schoenen koop, is mijn identiteit dan voldoende gewaarborgd? Wat wordt er precies met mijn persoonsgegevens gedaan? Wie heeft inzage, of toegang tot de persoonsgegevens? Zijn ze goed beschermt? Dit zijn maar enkele vragen die kunnen opkomen. AKC ID Consulting B.V. beschikt over uitvoerige kennis van persoonsgegevens, identiteiten, privacy en data. De kans is groot dat uw vraagstuk bij ons in goede handenis. Wij lossen namelijk zaken graag op en zijn concreet. Persoonsgegevens vinden we kostbaar en iedereen heeft recht op zeer zorgvuldige omgang met zijn persoonsgegevens. Iedereen heeft recht op zijn eigen identiteit en die moet beschermt worden, zowel in defysieke wereld als in de digitale wereld. Daar staan we voor en dat is onze missie. – OPDRACHTGEVERS – – NEEM CONTACT OP –

OPDRACHTGEVERS

AKC ID Consulting B.V. werkt voor diverse opdrachtgevers in zowel de publieke, semi publieke als de private sector op veelzijdige opdrachten. Uiteraard als het gaat over de onderwerpen persoonsgegevens, identiteiten, data en privacy. Een aantal onderwerpen waar we ons steentje aan hebben bijdragen zijn:

Introductie BSN in NL

Identiteitsvraagstukken m.b.t. WhatsApp

Lancering bezorgen reisdocumenten in NL

Verbeteren adreskwaliteit in NL

Analyses impact eID op rijbewijs en paspoorten

Data profielen op identiteitsgegevens

Digitaal aanvragen rijbewijzen in NL

PDM (Personal Data Management) projecten

ONZE PRINCIPES

Volledig Onafhankelijk

We staan voor onze volledige onafhankelijkheid. We adviseren vanuit de inhoud en hebben geen enkele zakelijke verbinding of belangen met bedrijven, leveranciers, politiek, media of andere organisaties. Dit vinden we prettig omdat dit ons de ruimte geeft ons werk perfect te doen.

Integer

Op integriteit doen we geen concessies. Nooit. Eenvoudig weg omdat we dat niet kunnen. Dit betekent dat we vertrouwelijk met informatie omgaan, altijd. Dat is onze tweede natuur. Als we moeten adviseren zullen we de wereld niet mooier schetsen dan die is, ook als dat commercieel voor ons nadelig is.

Respectvol

We gaan met iedereen respectvol om. Of het nu een data analist van een grote uitvoeringsorganisatie is of een directeur van een internationale onderneming of de koffie jufvrouw. We geloven in respect voor anderen en daar handelen we ook naar. We luisteren goed naar de verschillende inzichten. Goed kunnen luisteren is een onderschatte eigenschap.

Resultaatgericht

Ons werk moet leiden tot concrete resultaten. Dit klinkt misschien als een open deur maar dat is het bepaald niet. We willen dat er op basis van onze adviezen en inspanningen echt iets verandert. Niet alleen een adviesrapport maar een daadwerkelijke verandering. Anders is onze energie voor niets geweest.

Passie en plezier

We doen ons werk omdat we dat leuk vinden en er passie voor hebben. Dat enthousiasme is niet gespeelt of verzonnen maar de realiteit. Als passie en plezier ontbreekt dan vinden we namelijk dat we ermee moeten stoppen. Want zonder voldoende passie en energie komen onze andere principes in het gedrang zoals respect, resultaatgerichtheid en integriteit.

KUNNEN WE IETS VOOR U BETEKENEN?

Dat hangt uiteraard af van de vraag die u hebt. Neem vrijblijvend contact met ons op om hierover te sparren.

Steurgat 2 4208 BL Gorinchem

– NEEM CONTACT OP –